BOYA UYGULAMASI - Makine Parkı - Blog - Volkan İnşaat, Ankara İnşaat Firmaları, Isı Yalıtımı, Entegre, Baumit,
BOYA UYGULAMASI

 

                                       TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

En yaygın boya uygulama metodu olan sprey uygulamaları, boyanın küçük damlacıklar halinde atomize edilecek şekilde  püskürtülerek uygulanması temeline dayanır. Çeşitliliğinden ve uygulama kolaylığından dolayı çok geniş bir kullanım alanı  vardır.
 
Düzgün kalınlık dağılımına sahip olan ve iyi yayılan yüzeylerin elde edilmesi bu yöntemin sanayi boya uygulamalarında çeşitlenip yaygınlaşmasına yol açmıştır. Ancak uygulayıcının maske ve benzeri kişisel korucu ekipmanlar kullanması  gerekmektedir. Ayrıca uygulama esnasında, ortama yayılan boya miktarı, diğer bir deyişle boya transferi verimliliği her sprey uygulamasına göre değişkenlik göstermektedir.
 
Konvansiyonel (Havalı) Sprey Uygulamaları
 
Konvansiyonel sprey uygulaması yönteminde, sıvı boya, havalı sprey tabancası aracılığıyla dar tabanca memesinden çıkar, basınçlı hava ile karışır ve çok küçük damlacıklar halinde püskürtülür. Tabancaya boya beslemesi üç farklı yöntemden biriyle sağlanabilir. Her bir yöntem için farklı tabanca yapıları dizayn edilmiştir.
 
Basınçlı (Beslemeli) kaplı tabanca: Bir kabın içindeki boya, 0.1–0.5 atm basınç  uygulanarak oluşturulan itme kuvveti ile hortumdan geçerek tabancaya ulaştırılır. Genellikle büyük miktardaki boyamalar için kullanılır. Daha iyi  atomizasyon sağlanır ve ortama saçılan boya zerrecikleri daha azdır. Üstten hazneli tabanca: Boya, tabancanın üzerine takılan bir hazneden yer çekimi  etkisiyle tabancaya beslenir. Küçük ve renk değişiminin sık olduğu işler için çok uygundur.

Alttan hazneli tabanca: Boya, tabancanın altına takılan bir hazneden emiş etkisiyle tabancaya  beslenir. Üstten hazneli tabancalar gibi, az miktarlı ve renk değişiminin sık  olduğu işler için çok uygundur.
 
Basınçlı kapta, üstten hazneliye göre; üstten haznelide ise alttan hazneliye göre daha küçük çapta meme kullanılabilir. Havalı sprey tabancasına beslenen boya tabanca içindeki kanallardan geçerek tabancanın ucundaki boya memesine (nozzle)  ulaşır.
 
Boyanın tabanca ağzından çıkışı esnasında boya ile karışacak olduğu hava ise, bir kompresör yardımıyla 2.5-5.5 atm  aralığında bir basınca ulaşır. Boya ile havanın karışması tabancanın hava başlığına bağlı olarak iki şekilde gerçekleşebilir. Boya hem tabancanın içinde (internal mix) hem de hava başlığının hemen dışında (external mix) atomize edilebilir.
 
İç Karışım:  Hava ve boyanın buluşması, tabanca ağzının hemen öncesinde  gerçekleşmektedir. İç karışımda daha az ve daha düşük basınçta hava kullanımını sağlamaktadır. Daha  geniş bir hüzme oluşturmakta, maksimum film kalınlığı sağlamakta ve daha az overspray oluşumu  gözlenmektedir.
 
Her boyamadan sonra iğne ve memenin sökülmesi ve temizlenmesi gerekmektedir. Bu  nedenle yavaş kuruyan malzemelerin kullanımı için daha uygundur. Dış Karışım: Bu tür uygulamalarda hava, tabanca başlığında bulunan hava kanallarından püskürtülerek,  tabanca ağzından çıkan boya ile karşılaşır ve karışım oluşturur. Yaygın kullanım alanına sahip bir  yöntemdir. Dış karışım ile daha iyi bir atomizasyon sağlanabilmektedir. Hüzme daha iyi kontrol  edilebilmekte ve yüksek basınç sağlanabilmesi nedeniyle alttan hazneli tabancalarda kullanılabilmektedir.  Çabuk kuruyan ve yüksek kaliteli yüzey beklentisi olan uygulamalarda tercih edilebilmektedir. Temizliği  daha kolaydır.

+90 312 354 78 62
© Volkan İnşaat Tüm Hakları Saklıdır. Artpub Medya 2017